Tietojärjestelmien ja teknologian hankinta

""

Tietojärjestelmien ja teknologian hankinnoissa kestävyyttä voi tarkastella esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 

Elektroniikan valmistus ja uusiokäyttö

Elektroniikan valmistuksessa käytetään useita eri metalleja sekä muovia. Suurin osa metalleista louhitaan kaivoksista, mikä kuluttaa runsaasti vettä ja uusiutumattomia luonnonvaroja sekä tuottaa radioaktiivista jätettä saastuttaen ympäristöä. Laitteiden elinkaaren lopussa päästöjä syntyy vielä elektroniikan hävittämisestä tai uusiokäytöstä. Uusiokäyttö kuluttaa energiaa, mutta on silti järkevämpää kuin elektroniikan vieminen kaatopaikalle, sillä se vähentää koko elinkaaren aikana kulutetun energian määrää.

Laitteiden energiankulutus 

ICT-ala on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista kasvihuonepäästöjen aiheuttajista. Siirtyminen 4G-verkoista 5G-verkkoon tulee kuluttamaan aiempaa enemmän energiaa, ja kulutuksen arvioidaan kattavan vuoteen 2030 mennessä jopa 50 % koko maailman energiankulutuksesta. Pääosa energiankulutuksesta aiheutuu laitteiden ja verkon käytöstä sekä lisääntyvästä datan määrästä ja monimutkaisempien algoritmien vaatimasta laskentatehon kasvusta. 

Teknologinen esteettömyys 

Sanaa esteettömyys käytetään yleensä silloin, kun puhutaan rakennusten ja muun rakennetun ympäristön helppokulkuisuudesta ja toimivuudesta. Maailman digitalisoituessa asiointi tapahtuu kuitenkin teknologisessa ympäristössä, jossa esteettömyys on yhtä tärkeää kuin analogisessa maailmassa. Teknologisen ympäristön esteettömyyttä kutsutaan saavutettavuudeksi, joka tarkoittaa sitä, että erilaisten ihmisten mm. vammaisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa ja parantaa sosiaalista kestävyyttä/vastuullisuutta. 

Eettiset valmistusketjut

Elektroniikkatuotteiden valmistusketjut ovat usein pitkiä ja komponentteja valmistetaan myös maissa, joissa on kohonnut riski ihmisoikeusloukkauksille. Elektroniikkahankintojen valmistusketjujen eettisyyttä ja ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattamista voidaan edistää liittämällä tarjouspyyntöön vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet eli code of conduct –liite ja sitä koskevat sopimusehdot. Lisätietoa edellä mainituista sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksista löytyy KEINOn sivuilta Eettinen valmistus- ja toimitusketju sekä Ihmisoikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen.

Lisää aiheesta:

KEINOn digisparraus-palvelu 

KEINO-osaamiskeskuksen Alustaratkaisut-kehittäjäryhmä

Esitys kiertotaloutta tukevista ICT-hankinnoista

tags