Liikenteen ja liikkumisen hankinta

""

Kestävillä liikenteen hankinnoilla pyritään muun muassa hiilidioksidipäästöjen sekä ajoneuvojen tuottamien terveydelle ja ympäristölle haitallisten lähipäästöjen vähentämiseen. Päästövähennyksiä voidaan hakea sekä käytettävään ajoneuvokalustoon vaikuttamalla että hakemalla tapoja toteuttaa palvelut pienemmällä liikennesuoritteella. Liikennesuoritteen eli ajokilometrien vähentämistä haetaan monesti uusista ratkaisuista ja uudella tavalla tehdyistä hankinnoista, joten toimialalla on suuri innovaatiopotentiaali. Esimerkiksi erilaiset tavat ja palvelut kuljetusten yhdistelyyn vähentävät usein sekä päästöjä että kustannuksia. 

Julkisten ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintojen ympäristövaatimuksia on säännelty lainsäädännöllä jo vuodesta 2011. Vuonna 2021 voimaan tullut päivitetty laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista asettaa kuitenkin uutena asiana tavoitteita julkisten hankkijoiden vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen määrälle. Lakisääteisten vaatimusten ohella hankkijoiden kannattaa asettaa myös omia tavoitteita, jotta liikenteen tuottamia haittoja saadaan vähennettyä.

Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartassa on linjattu vähennysten jakautuvan fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, autokannan uudistamiseen ja liikennejärjestelmän tehostamiseen. Julkisilla hankinnoilla voidaan vauhdittaa kaikkia näitä osa-alueita.

Lisää aiheesta:

Joukkoliikenne –Motivan verkkosivu  

Kuljetuspalvelut – Motivan verkkosivu 

Henkilö- ja pakettiautot –Motivan verkkosivu 

Fossiilittoman liikenteen tiekartta - Liikenne- ja viestintäministeriö

KEINO-osaamiskeskuksen Vähäpäästöiset liikenteen hankinnat - kehittäjäryhmä

KEINO-osaamiskeskuksen Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmä 

tags