Energiantuotannon hankinnat

""

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat toimia itse energiantuottajina tai hankkia lämpö- ja sähköenergiaa organisaationsa ulkopuolelta. Hankintayksiköt voivat vähentää energiantuotannon hiilipäästöjä suosimalla hankinnoissaan uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti muita tuotantotapoja puhtaampia. Energiahankintojen kohdalla on myös tarpeen harkita sellaisia ratkaisuja, jotka vähentävät energiankulutusta ja ostoenergian tarvetta, ja mahdollistavat oman energiantuotannon uusiutuviin pohjautuen. 

Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaan valtionhallinto luopuu toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Kansalliset tavoitteet on hyvä huomioida hankinnoissa hyvissä ajoin.

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (4/2013, 2/2017) energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tutustu kokonaisuudessaan rakennusten energiatehokkuutta koskevaan lainsäädäntöön ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Sähköntuotannon hankinnat 

Kestävä sähköntuotannon hankinta perustuu seuraavien uusiutuvien energianlähteiden hankintaan: vesivoima, bioenergia, tuulivoima, maalämpö, geoterminen energia sekä aurinkoenergia.

Lämmöntuotannon hankinnat

Yleisimmät lämmitystavat asuin- ja palvelurakennuksissa ovat kaukolämpö sekä puu- ja sähkölämmitys.   

Lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hankinta- ja käyttökustannusten lisäksi ympäristöystävällisyyteen, käytön vaivattomuuteen sekä energiakustannuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja on monia ja valintaperusteita useita:

  • ympäristöseikat (hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt),
  • polttoaineen hinta (tulevaisuuden hintakehitys),
  • helppohoitoisuus (varmatoimisuus),
  • käyttökustannukset,
  • investointikustannukset ja
  • tilantarve.  

Lisää aiheesta energiantuotannon hankinnat:

Oma energiantuotanto - Motivan verkkopalvelu

tags