Hankinnan kohteen erityispiirteet

Kullakin toimialla on erityispiirteensä, jotka määrittävät myös sitä, miten kestävyys ja innovatiivisuus on mahdollista toteuttaa niiden eri prosesseissa, palveluissa ja tuotteissa. Alla oleville sivuille olemme koonneet eri toimialojen hankintojen erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa huomioon kestävyys- ja innovatiivisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiantuotannon hankinnat

Rakentamisen ja infran hankinta

Jäte- ja vesihuollon hankinnat

Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinnat

Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankinta

Tietojärjestelmien ja teknologian hankinta