KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomukset

KEINOn toiminta lanseerattiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaisuudessa 1.3.2018 ja sen ensimmäinen toimikausi päättyi 28.2.2019.  

Ensimmäisen vuoden toimintakertomus avaa sitä, miten KEINOlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista on edistetty neljällä sen eri painopistealueella sekä listaa muutamia toiminnan avainlukuja. Lisäksi kertomuksesta löytyy rahoittajan,TEMin, näkemys ensimmäisestä toimintavuodesta sekä kommentteja kohderyhmän edustajilta. Voit ladata toimintakertomuksen alta. Katso myös koostevideo ensimmäisen vuoden tunnelmista alta.