KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomukset

KEINOn toiminta lanseerattiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaisuudessa 1.3.2018. 

Ensimmäisen vuoden toimintakertomus (2018-2019) avaa sitä, miten KEINOlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista on edistetty neljällä sen eri painopistealueella sekä listaa muutamia toiminnan avainlukuja. Lisäksi kertomuksesta löytyy rahoittajan,TEMin, näkemys ensimmäisestä toimintavuodesta sekä kommentteja kohderyhmän edustajilta. Voit ladata toimintakertomuksen alta. Katso myös koostevideo ensimmäisen vuoden tunnelmista alta. 

Keino-osaamiskeskuksen toisen vuoden toiminnasta (2019-2020) löydät toistaiseksi lisätietoja Keinon johtavan koordinaattorin kirjoittamasta blogikirjoituksesta.

Kaksi vuotta Keinoa