Digisparraus

Valkotaulu ja wifi-symboli.

KEINOn digisparraus tukee hankintayksiköitä hankinnan valmisteluvaiheessa. Asiantuntijan toteuttama digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettaviin alusta- ja rajanpintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintaan liittyviin teknisiin vaatimuksiin.  

Digisparraus siirtyy osaksi Innovation Broker -palvelukokonaisuutta keväällä 2022. Sparrattavien hankintojen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti ratkaistavien haasteiden skaalautuvuuteen ja hankinnan innovatiivisuuteen.  

Digisparrauksen tavoitteet:

  • Vauhdittaa ja tukea uusien digitaalisten työkalujen kehittämistä ja hankkimista (käyttöönottoa). 
  • Kasvattaa hankintayksiköiden osaamista.
  • Lisätä yhteistyötä hankintayksiköiden välillä ja yritysten kanssa. 

Sparraus käytännössä

Digisparraus-toimintamallin kehittäminen käynnistyi syksyllä 2020 kehittäjäryhmätoiminnan yhteydessä toteutetun onnistuneen digisparrauksen myötä. Voit lukea lisää digisparrauksen taustoista blogikirjoituksesta.

Hankintayksikkö, haluisitko lainaksi digiosaajan -blogikirjoitus

Sparraus kohdistuu hankinnan valmisteluvaiheeseen eli mukaan voivat hakea hankintayksiköt, joiden hankinta on suunnitteluvaiheessa ja tuen tarve kohdistuu hankinnan määrittelyyn liittyviin kysymyksiin. Sparraus käynnistyy aloituspalaverilla, jossa valitaan sparrauksen kohteena olevat kysymykset ja haasteet. Sparraus ajoittuu noin 3-6 kuukauden ajanjaksolle hankintayksikön tarpeista riippuen.

Digisparrauksen sparraustilaisuuksissa ovat pääsääntöisesti mukana sparrauksesta vastaava asiantuntija, tarvittavat KEINO-asiantuntijat sekä sparrattavan hankkeen edustajat hankintayksiköstä. Tilanteesta riippuen sparrauksen edetessä voidaan järjestää myös avoimia tilaisuuksia, joissa useampi hankintayksikkö pääsee mukaan keskustelemaan yhteisistä haasteista. Jokaisen sparrauksen lopuksi järjestetään kaikille avoin webinaari, jossa esitellään sparrauksen havainnot ja tulokset sekä kerrotaan tulevasta hankinnasta.  

Toteutetut sparraukset

KEINOn ensimmäisessä digisparrauksessa syksyllä 2020 olivat mukana Lappeenrannan ja Imatran StreetAI-hanke, Lappeenrannan toimitilat Oy ja Kansallinen koulutuksen arviviointikeskus Karvi. 

KEINOn toisessa digisparrauksessa keväällä 2021 olivat mukana Valtorin monipaikkaiseen työhön liittyvä hankinta ja DigiOnen hankinta.  

Ajankohtaista

Syksyn 2021 digisparraukseen osallistuvat hankinnat on valittu. Mukana ovat Suomenlinnan hoitokunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Suur-Savon Sähkö. Sparraustarpeita on kuvattu uutisessa, jonka voit lukea täältä

 

tags