KEINOn julkisten hankintojen neuvontapalvelu

Puhekuplat.

Mitä KEINO-osaamiskeskuksen neuvontapalvelu sisältää?

KEINO tarjoaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää neuvontaa julkisille organisaatiolle. Maksuttomasta neuvontapalvelusta saa tietoa muun muassa siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan valmistelussa tai miten kestävyys- ja innovatiivisuusnäkökulmat kannattaa huomioida hankintastrategiassa.

KEINOn neuvontapalveluun voi olla yhteydessä pienissä ja suurissa  kysymyksissä.  Parhaiten voimme olla avuksi, kun yhteydenotto tapahtuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

KEINOn tarjoama neuvonta koskee hankintastrategian ja -prosessin eri vaiheita:

  • Hankintastrategian laatiminen, toiminnallistaminen ja viestintä.
  • Hankintojen johtamiseen liityvät kysymykset.
  • Hankintaprosessin eri vaiheet, kuten tarvekartoitus, markkinakartoitus ja tavoitteiden, tulosten tai kriteerien muotoilu, todentamisvaihtoehdot, sopimusehdot, hankintoihin liittyvä viestintä sekä vaikutusten arviointi.

Mitä KEINOn neuvontapalvelu ei sisällä?

KEINOn tarjoamaan neuvontaan ei kuulu esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen, kilpailutuksen valmistelu tai hankintalakiin liityvät kysymykset. Näissä ja muissa kysymyksissä, joihin KEINO ei ole oikea taho vastaamaan, ohjaamme asiakkaat oikean tiedon lähteelle. Neuvontaan ei myöskään sisälly syväluotaava sparraus, jota toteutamme erillisissä sparrausohjelmissa. Sparrausohjelmiin on erilliset haut, joista kerromme verkkosivuillamme. Tutustu KEINOn sparrauksiin.

Kenelle neuvontapalvelu on tarkoitettu?

Yhteyttä voi ottaa, liittyi toimekuvasi tai kysymyksesi sitten hankintojen strategiseen suunnitteluun, johtamiseen tai yksittäisen hankinnan valmisteluun, toteutukseen tai seurantaan. KEINO antaa käytännönläheistä neuvontaa, joka perustuu tutkimustietoon, hyviin käytäntöihin Suomessa ja muissa maissa sekä tietoon markkinatilanteesta.

Kuka KEINOn neuvonnasta vastaa?

Neuvonasta vastaavat KEINO-konsortion asiantuntijat SYKEstä, Motivasta, Kuntaliitosta, Hanselista, VTT:stä ja Business Finlandista sekä KEINOn alueelliset muutosagentit.

Miten KEINOn neuvontapalveluun saa yhteyttä?

Neuvontaa annetaan pääasiassa sähköpostilla.

Lähetä neuvontapyyntö osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi

Tutustu hankintaosaamisen kehittämisen sivustosisältöön

Neuvoja kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen löytyy myös osaamiskeskuksen verkkosivustolle kootuista ohjeista, koulutuksista ja muusta osaamista syventävästä materiaalista.

Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen

Hankintaosaaminen ja taidot