Innovation Broker

Innovation Broker

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen konsepti, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. 

Innovation Broker tarjoaa erilaisia palveluita, joita voivat olla esimerkiksi markkinavuoropuhelun tuki, riski- ja rahoituskartoitus, hankintayksiköiden tarpeiden kohtauttaminen (matchmaking), kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoitus ja tutkimus- ja kehitystarpeen (t&k) määrittäminen. Tulevaisuudessa hankintayksiköt ja yritykset voivat etsiä tietoa alustalta myös itsepalveluperiaatteella. 

Tavoitteena on, että Innovation Brokerin palveluiden myötä saavutettaisiin mm. innovatiivisia hankintoja ja yhteishankintoja, yhteisiä vaatimusmäärittelyitä ja tietomalleja, dokumentoituja kokeiluja ja pilotteja, osuvampia tarjouspyyntöjä, referenssejä ja EU-rahoitusta. Innovation Broker -toiminnan tavoitteena on siis vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista parantamalla hankintayksiköiden ja toimittajien välistä tiedonkulkua ja tuomalla innovaatiot lähemmäksi ostajia ja heidän tarpeitaan. 

KEINO-osaamiskeskuksen Innovation Broker -palvelu 

Innovation Broker -palveluita pilotoidaan osaamiskeskuksessa syksyllä 2021 kiinteistöjen ja rakentamisen (KIRA)  sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE)  toimialoilla. KIRA-toimialan pilotoitavat hankinnat valitaan avoimen haun kautta, SOTE-puolella hankinnat valitaan Tays Kehitysyhtiön verkostoista. Pilotoinnista saatavia kokemuksia hyödyntäen tarkoituksena on luoda selkeä ja johdonmukainen toimintamalli ja kehittää Innovation Brokerin tarjoamia palveluita. Pilotointi pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Millaiset Innovation Broker -palvelut ovat asiakkaiden näkökulmasta tarpeen ja hyödyllisiä ja kuka niitä voisi tulevaisuudessa tuottaa?  

  • Millainen palveluprosessi vastaa parhaiten erilaisten asiakkaiden tarpeisiin? 

Pilotointi toteutetaan yhteistyössä kahden yhteistyökumppanin, KIRAHubin ja Tays Kehitysyhtiö Oy:n, kanssa. Tavoitteena on tuottaa Innovation Broker -toiminnalle organisoitumismalli ja toimintasuunnitelma.

Alustava toimintamalli on kuvattu alla.

Innovation Broker prosessikaavio
Tarkastele kuvaa suurempana pdf-tiedostosta
​​​​

Innovation Broker -palvelun käynnistäminen Suomessa on yksi Hankinta-Suomi -ohjelman tavoitteista ja toiminta saa rahoituksensa valtiovarainministeriöstä. Lisäksi toiminnan taustaa ja tavoitteita on kuvattu erilaisissa EU:n ja kansallisen tason toimenpideohjelmissa ja hankkeissa, kuten Procure2Innovate ja Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma (IJH).

tags