Hankintatoimen johtamisen kehitysohjelmat

KEINO järjestää julkisille hankkijoille ilmaisia kehitysohjelmia, joilla tuetaan hankintayksiköiden innovatiivisuus- ja kestävyystavoitteita.

KEINO-akatemia (Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen perusteiden kehitysohjelma)

Vuodesta 2019 lähtien järjestetty hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma KEINO-akatemia on suunnattu organisaation johdolle sekä hankintoja tekeville. Kehitysohjelmassa hankintojen kestävyys- ja innovatiivisuustavoitteita edistetään pureutumalla hankintojen strategiseen johtamiseen.

Lue lisää KEINO-akatemiasta

------------------------------------------------------

Teema-akatemiat (Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventävät kehitysohjelmat)

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventävät kehitysohjelmat keskittyvät tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen. Nämä syventävät ns. teema-akatemiat on suunnattu hankintojen johtamisen kehittämistä jo toteuttaneille organisaatioille, esimerkiksi hankintojen johtamisen perusteiden ohjelmia (KEINO-akatemia, TOIMI I ja II) suorittaneille​.

Innovaatio-akatemia (Innovatiivisten hankintojen johtamisen akatemia)

Kehitysohjelman keskiössä on johtamisjärjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen työkaluksi innovaatiojohtamiselle, sekä tulosohjauksen/OKR-mallin hyödyntäminen. Organisaatiot määrittelevät itse, mitä uudistumista ja missä toiminnossa/toimialalla ollaan tekemässä. Ohjelman tavoitteena on, että organisaatiot löytävät oman tapansa johtaa uudistumistaan innovatiivisia hankintoja hyödyntäen​. 

Lue lisää Innovaatio-akatemiasta

Sosiaalisen vastuun akatemia (Sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamisen akatemia)

Kehitysohjelman tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden valmiuksia hyödyntää hankintoja strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Lähtökohtana on tunnistaa eri hankintakategorioissa oleva mahdollisuus vaikuuttaa sosiaalisen vastuun edistämiseen. Osallistuvien organisaatioiden on tarkoitus asettaa selkeitä tavoitteita sosiaaliselle vastuulle ja laatia toimintamalli, joka sisältää tavoitteet, vastuut ja toimenpiteet, joilla sosiaalista vastuuta hankinnoissa organisaatiossa edistetään.

  • Alustava aikataulu: tammikuu 2022 – huhtikuu 2022

Julkaisemme lisätietoja ohjelmasta viimeistään lokakuussa 2021.

Vähähiilisyys-akatemia (Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemia)

Kehitysohjelman tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden valmiuksia hyödyntää hankintoja organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. ​Lähtökohtana on vaikuttavuuspotentiaali, joihin hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa​. Osallistuvien organisaatioiden on tarkoitus asettaa selkeitä tavoitteita vähähiilisyydelle alustavan toteuttamissuunnitelman muodossa ja tunnistaa, miten suunnitelma kytketään organisaation ilmasto, -vastuullisuuden- tai kunnissa sen lisäksi elinvoiman johtamiseen​. 

  • Alustava aikataulu: maaliskuu 2022 – kesäkuu 2022 

Julkaisemme lisätietoja ohjelmasta viimeistään helmikuussa 2022. 

Kiertotalous-akatemia (Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia)

  • Alustava aikataulu: syksyllä 2022. 

Julkaisemme lisätietoja ohjelmasta viimeistään toukokuussa 2022.