KEINOn teemakohtaiset sparraukset

KEINO tarjoaa teemakohtaista sparrausta tiettyihin ohjelmiin/klinikoihin valituille hankintayksiköille. Vuonna 2021 käynnissä ovat:

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma, joka on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja kokemuksia muille hankintayksiköille.

Lue lisää vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmasta 

Digisparraus, joka tukee hankintayksiköitä haastavien ja kehittämistä sisältävien digitalisaatiohankintojen valmistelussa. Asiantuntijan toteuttama digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettavien alusta- ja rajanpintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintojen teknisiin vaatimuksiin. Maksuttomaan digisparraukseen voi hakea mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä avoimessa haussa. Sparrattavien hankintojen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti ratkaistavien haasteiden skaalautuvuuteen ja hankinnan innovatiivisuuteen.

Lue lisää digisparrauksesta

Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaklinikka, johon valitaan 3–6 hankintayksikköä tai hankintaa. Mukaan valituille hankintayksiköille annetaan sparrausta ryhmissä. Lisäksi tavoitteena on vertaisoppiminen toisilta hankkijoilta.

Lue lisää ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaklinikasta