KEINO-akatemia

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma, KEINO-akatemia

KEINO-osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville, jotta hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmassa organisaatiot voivat valjastaa hankinnat palvelemaan organisaationsa strategiaa: yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa – parhaiden asiantuntijoiden tukemana. 

KOHDERYHMÄ

Organisaation ylin johto (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja) sekä hankintojen kanssa työskentelevät johtajat sekä asiantuntijat julkisella sektorilla (esim. hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija, hankintoja suorittavat substanssiasiantuntijat) . 

AIKATAULU & SIJAINTI

Yhteensä viisi jaksoa, joissa kaikissa kaksi lähiopetuspäivää eli yhteensä 10 lähiopetuspäivää.

Silmän symboli

OHJELMA 

Ohjelman jaksokohtaiset pääpiirteet on kunkin lukuvuoden omilla sivuilla.

Ohjelma lukukaudella 2019-2020

Ohjelma lukukaudella 2020-2021

OSALLISTUJAT

Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan julkisorganisaatiota. Edellytykset hakemiseen ja ohjelmaan osallistumiseen on kuvattu lukuvuosien omilla sivuilla.  

Työkalujen symboli

OHJAUS JA TYÖKALUT

 Kehittämisohjelman vetäjinä ja asiantuntijoina toimivat paitsi KEINOlaiset myös ulkopuoliset luennoitsijat. 

Organisaatioille tarjotaan pilottikäyttöön upouudet sähköiset hankintatoimen työvälineet kuten hankintamenojen Hankintapulssi-raportointiväline, organisaation hankintatoimen maturiteettiin eli kypsyysasteen analysointiin kehitetty kysely- ja raportointityöväline Hankintatutka sekä strategisten hankintojen osallistavan suunnittelun pohjalta kehitysohjelman aikana yhteiskehitettävä työväline Hankintaluotsi.  

Katsaus akatemiassa pilotoitaviin työkaluihin

TYÖSKENTELYKEINO-akatemian jakson 1 symboli 

Kukin organisaatio valitsee itselleen sopivan kehittämistehtävän, joka toteutetaan kehittämisohjelman aikana.

Merkittävä osa työskentelystä tapahtuu pienteemaryhmissä, jotka muodostetaan osallistujien mielenkiinnon mukaan (esim. hiilineutraalius, kiertotalous, energia/materiaalitehokkuus, alustatalous ja innovatiiviset hankinnat yms.), kunkin organisaation hankintajohtamisen kypsyysaste huomioiden. Pienryhmät voivat vaihdella eri jaksoilla. Organisaation tarpeet ja lähtökohdat on selvitetty hakuprosessin yhteydessä.  

Huomioitavaa 

  • KEINOn mediakanavilla ja kehittämisprosessista julkaistaan uutisia, videoita ja materiaaleja muiden julkisorganisaatioiden vapaaseen käyttöön.  

  • Kehittämisohjelman puitteissa tapahtuva työskentely tapahtuu luottamuksellisesti, mutta tuotettavat materiaalit on tarkoitus julkaista ja hyödyntää julkisesti .

 

tags