Vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Tavoitteet

•Vauhdittaa vähähiilistä ja kiertotalouden mukaista rakentamista Suomessa.
•Linkittää keskeisimmät vähähiilisyyteen liittyvät näkökohdat rakennushankkeiden suunnitteluvaiheeseen ja kilpailutukseen sekä kehittää näitä tukevia hankinnan kriteerejä ja määrittelyjä.
•Edistää ja nostaa esiin vähähiilisen rakentamisen esimerkkihankintoja.

Osallistujat

Ryhmässä on noin 40 henkilöjäsentä 11 kunnasta. Osallistujat ovat hankkijoita, sekä hankintojen tekemiseen osallistuvia tahoja ja ympäristöasiantuntijoita.

Toiminta

Ryhmässä käsitellään erilaisten rakennusten hankinnan suunnittelu ja valmisteluvaihetta ja niiden kehittämistä. Ryhmässä määritetään keskeiset vähähiilisen rakentamisen tavoitteet, joista viestitään ja keskustellaan markkinatoimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa kehittäjäryhmätoiminnan eri vaiheissa. Lisäsi kukin koostaa omasta prosessistaan muille julkisia case-esimerkkejä vähähiilisen rakentamisen tueksi. Toiminnan keskiössä ovat yhteiset tapaamiset ja vertaisoppiminen. KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvien näkökohtien huomioimisessa, priorisoimisessa, laskennan työkaluissa, sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin.

Toiminta on jakaantunut erilaisiin pienryhmiin rakennustyyppien mukaisesti.

Palvelurakennuskohteet

Vuosina 2018 - 2020 ryhmässä käsiteltiin viittä (5) palvelurakennusta, joiden päästöjä haluttiin rakennusvaiheessa vähentää. Kaikkien kohteiden vähähiilisyyden kehitystyö on kerätty yksiin kansiin SYKEn julkaisemaan raporttiin xxxxxxxx. [linkki] 

Uimahallit

Tällä hetkellä ryhmässä on mukana noin kahdeksan (8) uimahallikohdetta, joiden kehittäminen alkoi...?? Ryhmään ei oteta uusi kohteita.  

Päiväkodit ja koulut

Syksyllä ryhmässä pureudutaan hankkijan näkökulmasta ilmastoselvityksen eli hiilijalanjälkilaskennan tekemiseen ja sen ohjausvaikutukseen rakennushankkeen suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Ryhmä etsii mukaan julkisia toimijoita ja rakennushankkeita, jotka ovat valmistelu- tai hankesuunnitteluvaiheessa syksyllä 2021. Kohteeksi sopii erityisesti koulu, päiväkoti tai hoivakoti, mutta myös muut palvelurakennukset ovat mahdollisia. Lue uutinen tästä.

Tulokset

  • Selvitys uusiomateriaalin käytön mahdollisuuksista rakentamisessa ja rakennustuotteissa -selvitys 2019 [linkki] 
  • Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa -katsauksen (pdf) [linkki] 
  • Hankintaesimerkkejä vähähiilisistä rakennushankinnoista. Esimerkit löytyvät paikasta X/ laitetaan feediin alle.  

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä, ota yhteyttä ryhmän vetäjään (yhteystiedot sivun lopussa). Vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi SYKE. 

Rakentamisen hankinnat

Lue lisää urakkahankintojen erityispiirteistä ja kestävyystavoitteista.

narrow

Energiatehokkuus ja vähähiilisyys hankinnoissa

Lue lisää energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden tavoitteista hankinnoissa

narrow
Webinaarikuva

Webinaari: Vähähiilinen rakentaminen

Varsinais-Suomen kuntien teknisen sektorin verkkotapaaminen 14.5.2019

lateral-image-right