Keinon green deal -sopimustuki

Julkisten hankintojen green deal on uusi tapa vapaaehtoisin sopimuksin sitouttaa julkiset hankintayksiköt hallitusohjelman bio‐ ja kiertotalouden sekä energia‐ ja ilmastostrategian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja markkinoiden kehittämiseen. Green deal -sopimus tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita sekä resurssiviisaiden, kiertotaloutta edistävien, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia. KEINO hakee green deal aiheita, on mukana sopimusten valmistelussa ja tarjoaa tukea sopimuksiin liittyville hankintayksiköille.

Koordinointi  

KEINO-osaamiskeskus vastaa green dealien aiheiden hakemisesta, koordinoinnista, mahdollisista taustaselvityksistä ja yhteisen toimintamallin kehitysprosessista sekä fasilitoimisesta.  

Seuraaminen  

KEINO-osaamiskeskus seuraa sopimusten toteutumista sekä arvioi vaikutuksia yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa.  

Tuki hankintaan  

KEINO tarjoaa green dealeihin osallistuville hankintayksiköille asiantuntijapalveluaan ja tarvittaessa tukea esimerkiksi selvitysten ja markkinakartoitusten tekoon sekä vuoropuhelun järjestämiseen.

Näkyvyys  

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa sopimuksen solmineille hankintayksiköille näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

Lue lisää green deal -sopimuksista