Kestävyys- ja innovatiivisuusneuvonta hankkijoille

KEINO kehittää hankkijoiden osaamista ja tarjoaa neuvontaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyen. Hankkijat voivat olla suoraan yhteydessä maksuttomaan neuvontapalveluun, josta saa tietoa muun muassa siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan valmistelussa. KEINOn tarjoama neuvonta koskee hankinnan suunnitteluvaihetta: tarvekartoitusta, markkinakartoitusta, tavoitteiden, tulosten tai kriteerien muotoilua, todentamisvaihtoehtoja, sopimusehtoja sekä vaikutusten arviointia.

Osaamiskeskus avustaa myös hankinnan tavoitteista ja toimintamallista viestimisessä hankintayksikön oman organisaation sisällä. Neuvontapyynnöt voi lähettää osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.

Hankkijat voivat kehittää omaa hankintaosaamistaan KEINOn sivuille koottujen ohjeiden, koulutusten ja muun osaamista syventävän materiaalin avulla.

Tulisiko tässä mainita myös KEINO-muutosagentit alueellisina sparraajina ja neuvojina?

Tutustu osaaminen ja taidot -osioon