KEINO-muutosagentit

Maakuntakartta väritettynä muutosagenttialueilla

KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 

1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista 

2. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti 

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään 

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset hankintojen KEINO-muutosagentit valittiin joulukuussa 2018 kolmeen maakuntaan ja nyt agentteja toimii jo 15 maakunnassa (ks.kartta oikealla. Mitä vihreämpi alue, sitä pitempään alueella on ollut muutosagenttitoimintaa).

Muutoagentteja löytyy vuonna 2020 seuraavilta maakunta-alueilta: 

Moni KEINO-muutosagenteista toimii myös alueensa hankintaneuvojana tai hankinta-asiamiehenä. Lue lisää näiden roolien eroista sivun Usein kysytyt kysyttyä KEINOsta lopusta (UKK).

Muutosagenttitoiminnan avustuskausi päättyi vuoden 2020 lopussa. Keinon muutosagenttitoimintaa jatketaan keväällä 2021 ja hakuaika siihen on auki 19.2. asti.

Muutoagenttien hakusivu 2021

tags