Innovation Broker

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen konsepti, jonka taustaa ja tavoitteita on kuvattu erilaisissa EU:n ja kansallisen tason toimenpideohjelmissa ja hankkeissa, kuten Procure2InnovateHankinta-Suomi -strategia ja Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma (IJH).  

Innovation Broker pyrkii innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. Innovation Broker tarjoaa erilaisia palveluita hankintayksiköille?, joita voivat olla esimerkiksi markkinavuoropuhelun tuki, hankintayksiköiden matchmaking (kohtauttaminen), kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoitus ja tutkimus- ja kehitys (t&k) -tarpeen määrittäminen. Innovation Broker -toiminnan tavoitteena on siis vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista parantamalla hankintayksiköiden ja toimittajien välistä tiedonkulkua ja tuomalla innovaatiot lähemmäksi ostajia ja heidän tarpeitaan. 

KEINO-osaamiskeskuksen Innovation Broker -palvelu 

Innovation Broker -palveluita pilotoidaan osaamiskeskuksessa syksyllä 2021. Pilotoinnista saatavia kokemuksia hyödyntäen tarkoituksena on luoda selkeä ja johdonmukainen toimintamalli ja kehittää Innovation Brokerin tarjoamia palveluita. Pilotointi pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Millaiset Innovation Broker -palvelut ovat asiakkaiden näkökulmasta tarpeen ja hyödyllisiä ja kuka niitä voisi tulevaisuudessa tuottaa?  

  • Millainen palveluprosessi vastaa parhaiten erilaisten asiakkaiden tarpeisiin? 

Tavoitteena on tuottaa Innovation Broker -toiminnalle organisoitumismalli ja toimintasuunnitelma. Alustava toimintamalli on kuvattu alla 

[Prosessikuva] 

Tähän avataan prosessilkuva selitteenä..... Tähän avataan prosessilkuva selitteenä.....Tähän avataan prosessilkuva selitteenä.....Tähän avataan prosessilkuva selitteenä.....Tähän avataan prosessilkuva selitteenä.....Tähän avataan prosessilkuva selitteenä.....Tähän avataan prosessilkuva selitteenä..... 

Pilotointi toteutetaan yhteistyössä kahden yhteistyökumppanin, KIRAHubin ja Tays Kehitysyhtiö Oy:n, kanssa. 

Ajankohtaista Innovation Broaker -toimintaan liittyen