KEINO-osaamiskeskuksen palvelut

Keino tarjoaa palveluja hankintatoimen johtamiseen ja kehittämiseen, hankkijoden osaamisen ja taitojen kehittämiseen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistamiseen hankkijoiden välillä.  

Palvelut hankintatoimen kehittäjille

- Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma (Keino-akatemia) 

- Hankintojen vähähiilisyyden kehittämisohjelma

- Green deal -sopimustuki

- Hankintojen kehittämisen henkilökohtainen lähituki (Keino-muutosagentit) 

Palvelut hankinta-asiantuntijoille

- neuvonta yksittäisten hankintojen kestävyydestä ja/tai innovatiivisuudesta sekä rahoitusmahdollisuuksista

- ohjaus ja vertaistuki yksittäisiin hankintoihin KEINO-kehittäjäryhmissä

- sparraus yksittäisille digihankinnoille (vaatii erillisen haun)

- Hankinnan toteuttamisen henkilökohtainen lähituki (Keino-muutosagentit) 

Palvelut oman työnsä ohella hankkiville asiantuntjoille

- neuvonta yksittäisten hankintojen kestävyydestä ja/tai innovatiivisuudesta sekä rahoitusmahdollisuuksista

- hankinnan toteuttamisen henkilökohtainen lähituki (Keino-muutosagentit) 

Palvelut yrityksille

????????????????????

Lisäksi hankintakeino.fi-verkkopalvelu tarjoaa kattavasti tietoa kaikille edellämainituille kestävistä ja innovatiivisista julkisista hankinnoista.