KEINO-muutosagentit

Maakuntakartta väritettynä muutosagenttialueilla

KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 

1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista 

2. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti 

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään 

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset hankintojen KEINO-muutosagentit valittiin joulukuussa 2018 kolmeen maakuntaan ja nyt agentteja toimii jo 15 maakunnassa (ks.kartta oikealla. Mitä vihreämpi alue, sitä pitempään alueella on ollut muutosagenttitoimintaa).

Muutoagentteja löytyy seuraavilta maakunta-alueilta: 

Kaikkien agenttien tiedot löydän sivun lopusta.

Moni KEINO-muutosagenteistamme toimii myös alueensa hankintaneuvojana tai hankinta-asiamiehenä. Lue lisää näiden roolien eroista sivun Usein kysytyt kysyttyä KEINOsta lopusta (UKK).

tags