KEINO-muutosagentit

Kartta Keino-muutosagenttialueista

KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 

1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista 

2. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti 

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään 

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset hankintojen KEINO-muutosagentit valittiin joulukuussa 2018 kolmeen maakuntaan ja toimintaa on laajennettu uusiin maakuntiin vuosittain.

Muutosagentteja löytyy tällä htekellä seuraavilta maakunta-alueilta, jotka on jaettu 12 hankintojen muutosagenttialueeseen. Kartta oikealla kertoo alueen toimintahistorian: mitä vihreämpi alue, sitä pitempään alueella on ollut muutosagenttitoimintaa.

 1. Etelä-Karjala | Pasi Toropainen 
 2. Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa | Matti Alakoskela  
 3. Etelä-Savo | Ilkka Liljander 
 4. Keski-Suomi | Nina Kaari 
 5. Kymenlaakso | Marita Melkko 
 6. Pirkanmaa | Antti Savola 
 7. Pohjanmaa | Kimmo Koivisto 
 8. Pohjois-Pohjanmaa | Reijo Kinnunen  
 9. Päijät-Häme ja Kanta-Häme | Jarkko Koskinen  
 10. Satakunta | Jarkko Koskinen  
 11. Uusimaa | Pentti Komssi  
 12. Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa | Riikka Leskinen 

Moni KEINO-muutosagenteista toimii myös alueensa hankintaneuvojana tai hankinta-asiamiehenä. Lue lisää näiden roolien eroista sivun Usein kysytyt kysyttyä KEINOsta lopusta (UKK).

tags