KEINO-konsortion organisaatiot ja roolit

Motiva Oy

Motiva tuo osaamiskeskukseen erityisesti asiantuntijuutensa kestävistä hankinnoista ja hankintakriteereistä sekä kokeilu- ja skaalaustoiminnasta. Motivan roolina on toimia osaamiskeskuksen koordinaattorina ja vastata viime kädessä keskuksen toiminnasta. Motivan vastuulla on osaamiskeskuksen neuvontapalveluiden, mukaan lukien osaamiskeskukselle osoitettujen palvelupyyntöjen (palvelu@hankintakeino.fi) koordinointi. Lisäksi se vastaa kehittäjäryhmätoiminnasta sekä green deal -mallin edistämisestä ja siihen liittyvän tuen toteuttamisesta. Lisäksi organisaatio avustaa Kuntaliittoa muutosagenttitoiminnan koordinoinnissa. Yhteyshenkilö: Isa-Maria Bergman.

Suomen Kuntaliitto

Kuntaliiton roolina on tuoda kuntatoiminnan sekä julkisten hankintojen asiantuntijuutensa ja verkostonsa osaamiskeskuksen käyttöön. Kuntaliitto vastaa osaamiskeskuksen toiminnan koordinoinnista, jolla kehitetään hankintojen strategista johtamista (kuten KEINO-akatemia) sekä viestintätoimenpiteiden koordinoinnista ja verkkosivuista. Lisäksi organisaatio vastaa yhdessä Motiva Oy:n kanssa muutosagenttitoiminnan koordinoinnista. Yhteyshenkilö: Katariina Huikko.

Hansel Oy

Hanselin rooli on tuoda valtionhallinnon sekä kuntien (yhteis)hankintojen kehittämisen ja vaikuttamisen asiantuntijuutensa kaikkiin tarvittaviin osaamiskeskuksen toimintoihin. Hansel vastaa KEINO-akatemiassa pilotoitujen työkalujen kehittämisestä. Yhteyshenkilö: Liisa Lehtomäki.

Teknologian tutkimuskeskus, VTT

Teknologian tutkimuskeskuksen rooli on tuoda osaamiskeskuksen käyttöön erityisesti hankintojen innovatiivisuutta käsittelevää tutkimustietoa sekä vaikutusten mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioimisen osaamista. Yhteyshenkilö: Juha Oksanen.

Suomen ympäristökeskus, SYKE

Suomen ympäristökeskuksen rooli on tuottaa tutkimustietoa hankintojen johtamiseen, toteutukseen ja mittaamiseen liittyen sekä kehittää hankintojen ympäristövaikutusten arviointiin ja hiilijalanjäljen laskentaan soveltuvia työkaluja. SYKEn osaamista hyödynnetään erityisesti vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen kehittämisessä, kehittäjäryhmätoiminnassa ja hankintojen strategisessa johtamisessa. Yhteyshenkilö: Katriina Alhola.

Business Finland, BF

Business Finlandin roolina on erityisesti tukea hankintayksiköiden verkkottamista liiketoimintaekosysteemeihin ja yritysverkostoihin sekä tuottaa tietoa ja esimerkkejä siitä, miten hankinnat voivat toimia markkinoiden avaajina kasvualoilla. BF:n vastuulla on koordinoida osaamiskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaa. Yhteyshenkilö: Riikka Munne.
 

---

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimi osaamiskeskuksessa vaikutusten hankinnan eli vaikuttavuusinvestoimisen asiantuntijana vuoden 2019 loppuun saakka. 

Katso alta visualisointi osaamiskeskuksen organisaatioiden siihen tuomasta osaamisesta ja verkostoista. Voit myös ladata kuvan alta pdf-tiedostona.