KEINO-konsortion organisaatiot ja roolit

Motiva Oy 
Motiva tuo osaamiskeskukseen erityisesti asiantuntijuutensa kestävistä hankinnoista ja -hankintakriteereistä sekä kokeilu ja skaalaustoiminnasta. Motivan roolina on toimia osaamiskeskuksen koordinaattorina ja vastata viime kädessä keskuksen toiminnasta. Motivan vastuulla on myös koordinoida osaamiskeskukselle osoitettuja palvelupyyntöjä (palvelu@hankintakeino.fi) sekä vastata green deal -mallin edistämisestä ja siihen liittyvän tuen toteuttamisesta. Lisäksi organisaatio avustaa Kuntaliittoa muutosagenttitoiminnan koordinoinnissa. Yhteyshenkilö Isa-Maria Bergman.

Suomen Kuntaliitto
Kuntaliiton roolina on tuoda kuntatoiminnan sekä julkisten hankintojen asiantuntijuutensa ja -verkostonsa osaamiskeskuksen käyttöön. Kuntaliitto vastaa osaamiskeskuksen toiminnan koordinoinnista, jolla kehitetään hankintojen strategista johtamista (kuten KEINO-akatemia) sekä viestintätoimenpiteiden koordinoinnista ja verkkosivuista. Lisäksi organisaatio vastaa yhdessä Motiva Oy:n kanssa muutosagenttitoiminnan koordinoinnista. Yhteyshenkilö Katariina Huikko.   

Hansel Oy
Hanselin rooli on tuoda valtionhallinnon sekä kuntien (yhteis)hankintojen kehittämisen ja vaikuttamisen asiantuntijuutensa kaikkiin tarvittaviin osaamiskeskuksen toimintoihin. Hansel vastaa KEINO-akatemiassa pilotoitujen työkalujen kehittämisestä. Yhteyshenkilö: Liisa Lehtomäki.  

Teknologian tutkimuskeskus, VTT
Teknologian tutkimuskeskuksen rooli on tuoda osaamiskeskuksen käyttöön erityisesti hankintojen innovatiivisuutta käsittelevää tutkimustietoa sekä vaikutusten mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioimisen osaamista. Yhteyshenkilö Juha Oksanen

Suomen ympäristökeskus, SYKE
Suomen ympäristökeskuksen rooli on tuottaa tutkimustietoa hankintojen johtamiseen, toteutukseen ja mittaamiseen liittyen sekä kehittää hankintojen ympäristövaikutusten arviointiin ja hiilijalanjäljen laskentaan soveltuvia työkaluja. SYKEn osaamista hyödynnetään erityisesti vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen kehittämisessä, kehittäjäryhmätoiminnassa ja hankintojen strategisessa johtamisessa. SYKE vastaa hankintojen kehittämiseen liittyvästä korkeakouluyhteistyöstä. Yhteyshenkilöt Katriina Alhola ja Annukka Berg

Business Finland, BF 
Business Finlandin roolina on erityisesti tukea hankintayksiköiden verkkottamista liiketoimintaekosysteemeihin ja yritysverkostoihin sekä tuottaa tietoa ja esimerkkejä siitä, miten hankinnat voivat toimia markkinoiden avaajina kasvualoilla. BF:n vastuulla on koordinoida osaamiskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaa.Yhteyshenkilöt Piia Moilanen, Riikka Munne ja Eriika Autio

---

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimi osaamiskeskuksessa vaikutusten hankinnan eli vaikuttavuusinvestoimisen asiantuntijana vuoden 2019 loppuun saakka. 

Katso alta visualisointi osaamiskeskuksen organisaatioiden siihen tuomasta osaamisesta ja verkostoista. Voit myös ladata kuvan alta pdf-tiedostona.