KEINO-konsortion organisaatiot ja roolit

Motiva Oy toimii osaamiskeskuksen koordinaattorina ja vastaa keskuksen toiminnasta. Tämän lisäksi Motivan vastuulla on  osaamisen kehittämisen ja vertaistuen pai-nopistealue, useiden kehittäjäryhmien toiminta sekä Green Deal -mallin pilotointi. Vastuuhenkilö johtaja Isa-Maria Bergman.

Kuntaliitto vastaa osaamiskeskuksen viestinnästä sekä strategisen johtamisen, mittaamisen ja vaikutusten arvioinnin painopistealueesta.  Kuntaliitto vastaa osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta (erityisesti muutosagenttitoiminta) ja vertaistuesta yhdessä Motiva Oy:n kanssa. Vastuuhenkilö Katariina Huikko.   

Hansel Oy osallistuu laajasti koko osaamiskeskuksen toimintaan omalla asiantuntijuudellaan ja valtionhallinnon ja kuntien (yhteis)hankintojen kehittäjänä ja vaikuttajana. Vastuuhenkilö: Liisa Lehtomäki.  

Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT vastaa hankintojen mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioimisen kehittämisestä, sekä osallistuu laajasti osaamiskeskuksen toimintaan omalla asiantuntijuudellaan. Vastuuhenkilö Juha Oksanen. 

Suomen ympäristökeskus SYKE osallistuu laajasti osaamiskeskuksen toimintaan omalla asiantuntijuudellaan. Vastuuhenkilö Katriina Alhola. 

Business Finland BF vastaa “kehittäjäryhmät” ja “kansainvälinen yhteistyö” painopistealueista. BF osallistuu osaamiskeskuksen toimintaan verkottamalla hankintayksiköitä liiketoimintaekosysteemeihin, yritysverkostoihin sekä tuomalla esimerkkejä ja tietoa, miten hankinnat voivat toimia markkinoiden avaajina kasvualoilla. Vastuuhenkilöt Piia Moilanen, Riikka Munne ja Eriika Autio. 

---

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimi osaamiskeskuksessa vaikutusten hankinnan eli vaikuttavuusinvestoimisen asiantuntijana vuoden 2019 loppuun saakka. 

Katso alta visualisointi osaamiskeskuksen organisaatioiden siihen tuomasta osaamisesta ja verkostoista. Voit myös ladata kuvan alta pdf-tiedostona.