KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan ohjaus

Verkostoa ohjaa rahoittavan ministeriön osoittama ohjausryhmä.

Ohjausryhmä antaa laaja-alaisen asiantuntemuksensa osaamiskeskushankkeen strategisen johtamisen tueksi sekä seuraa, että osaamiskeskus toimii toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenet saattavat osaamiskeskushankkeen tuloksia ja hyviä käytänteitä laajempaan tietoisuuteen.

Ohjausryhmä kokoontuu enintään neljä (4) kertaa hankevuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän ohjausryhmän asettamispäätöksen löydät täältä. Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu tästä erillisellä päätöksellä 31.12.2021 saakka (päätös 5.5.2020).