KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan ohjaus

Verkostoa ohjaa rahoittavan ministeriötyöryhmän osoittama ohjausryhmä. Ohjausryhmä vastaa hankkeen ohjauksesta ja seurannasta sekä koordinaation tukemisesta. Ohjausryhmä vastaa myös tarvittaessa tehtävistä toiminnan suunnan muutoksista.  

Ydinverkoston toimijat suunnittelevat ohjausryhmän toimintamallin ja toimintasuunnitelman yhdessä rahoittavan ministeriötyöryhmän kanssa. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa kalenterivuodessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän ohjausryhmän asettamispäätöksen, löydät täältä.