KEINO-muutosagenttien haku 2020

 

Alkaa: 10.12.2019  

Päättyy: 10.01.2020

TEHTÄVÄT, TOIMIALUE JA VALINTAPERUSTEET 

Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät  

Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm.  

o   Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista   

o   KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito 

o   Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa   

o   Yhteistyön ja hankintojen kehittämisen edistäminen alueella (esim. kehittäjäryhmiin osallistumiseen kannustaminen ja tukeminen)

o   Kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle. 

Alueellisen KEINO-muutosagentin toimialue 

Haetaan muutosagenttia 12:sta maakuntaan:

- Etelä-Karjala

- Etelä-Pohjanmaa

- Etelä-Savo

- Kainuu

- Kanta-Häme

- Keski-Pohjanmaa

- Keski-Suomi

- Pohjanmaa

- Pohjois-Karjala

- Pohjois-Savo

- Päijät-Häme

- Uusimaa

Alueellisen KEINO-muutosagentin valintaperusteet  

Katsomme muutosagentiksi sopivalle henkilölle eduksi seuraavat työtehtäviin kuuluvat taidot ja osaamisen:  

 • Innovatiivisten ja kestävien hankintojen osaaminen  

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot  

 • Verkostoitumistaidot  

 • Oman agenttitoimialueen markkinatuntemus  

 • Oman agenttitoimialueen hankintayksiköiden tuntemus  

 • Asiakaspalvelutaidot  

 • Projektinjohtotaidot 

Lisäksi valintaan vaikuttaa muutosagenttityöhön käytettävissä oleva tuntimäärä. Muutosagentin oma asuinalue ei ole valintaperuste.  

KEINO-muutosgenteiksi ehdotetut/hakevat henkilöt arvioidaan ja pisteytetään hakulomakkeelta löytyvien valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan.

HAKUKELPOISUUS 

Kyseessä ei ole varsinainen työpaikkailmoitus vaan hanke, jonka edistämiseen toimija saa muutosagentin muodossa avustusta. Toimija eli organisaatio nimeää muutosagentin, joka suorittaa muutosagentin tehtäviä oman työnsä ohessa, eli tietyn kuukausituntimäärän työajastaan.  Tällä tavoin hän pysyy koko ajan kartalla hankinta-alasta eikä pääse etääntymään siitä.  

Hakeva organisaatio 

Haemme erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. 

Hakeva henkilö 

Valittavalta henkilöltä vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta. Katsomme riittäväksi vähimmäiskokemukseksi:  

 •  12 kk kokemuksen hankinta-asiantuntijana toimimisesta, tai   

 •  12 kk kokemuksen hankintaneuvonnasta tai  

 •  12 kk kokemus hankintamenetelmiä kehittävässä projektissa  

AVUSTUS JA KEINO-MUUTOSAGENTIN TOIMINNAN TUKEMINEN 

KEINO-muutosagentin toimintaa tuetaan rahallisesti avustuksena sekä ammatillisesti. 

Alueellisen KEINO-muutosagentin toiminta-avustus 

Rahoitusta vuosille 2020 on kunkin alueen muutosagenttitoimintaan enintään 30 000 euroa. Mikäli KEINO-osaamiskeskus saa muutosagenttitoiminnalle lisärahoitusta, muutosagenttitoiminta jatkuu tämän jälkeen. 

Hankerahaa hakevalle organisaatiolle maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Hankerahasta maksetaan ennakkomaksuna enintään puolet. KEINOlle on esitettävä laskelma ensimmäisen seitsemän toimintakuukauden toteutuneista kustannuksista 31.6.2020 mennessä ja samaan aikaan arvio vuoden 2020 toisen puoliskon kustannuksista.

Alueellisen KEINO-muutosagentin tukeminen  

Valtakunnallinen KEINO-konsortio tukee muutosagenttia:  

 • Välittämällä muutosagentille tietoa päivän polttavista aiheista  

 • Kouluttamalla agenttia ja alueellista verkostoa  

 • Kokoamalla työn tueksi tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tietopankkiin  

 • Tarjoamalla muutosagenttien keskinäisen verkoston tuen 

 • Tukemalla alueellista työtä kansallisen moniammatillisen asiantuntijaorganisaatioiden verkoston voimin.  

Hankerahoitus on kuvattu hanke-esityslomakkeessa, jonka on liitteenä sivun lopussa.   

KEINO-MUUTOSAGENTIKSI HAKEMINEN 

Hakemuksen laatiminen 

Hakija täyttää hakukaavakkeen, jossa se arvioi ehdotetun muutosagentin osaamisen ja kokemuksen. Muutosagentin kokemusta ja osaamista todennetaan hakemuksen mukana toimitettavilla liitteillä. Hakijaa pyydetään esittämään selvitystä rahoituksen päällekkäisyyden estämisestä, mikäli tämä saa jo toimintaansa muuta rahoitusta Työvoima- ja elinkeinoministeriöstä.  

Hakemusten eli hanke-esitysten toimitustapa  

KEINO-osaamiskeskukselle osoitettu, sähköisesti täytetty haku- eli hanke-esityslomake liitteineen tulee lähettää viimeistään 10.01.2020 sivun lopusta löytyvän linkin kautta. 

Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.  

Mikäli hakija on osallistunut aikaisempaan hakukierrokseen, se voi pitää aikaisemman hakemuksensa voimassa, jos hän on laittanut hakemukseensa muutosagenttityöhön käytettävissä olevan kuukausittaisen tuntimäärän. Hakija voi myös tehdä uuden hakemuksen halutessaan. 

Haku- ja valintaprosessin aikataulu  

Haun tavoiteaikataulu (viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille):  

 • Valintapäätös tehdään tammikuun 2020 lopussa viikolla 4.

 • Muutosagentit koulutetaan valinnan jälkeen tammikuun lopussa viikolla 5. Koulutuksen kesto on kaksi lähipäivää ja koulutus järjestetään Kuntalolla Helsingissä. Alustavan aikataulun mukaisesti koulutuspäivät ovat 30. ja 31.1.2020. Hakijan on hyvä merkitä nämä päivämäärät jo kalenteriinsa.

 • Muutosagenttien toimintakausi alkaa 1.2.2020.

Mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille. 

Lyhyt ohjevideo lomakkeen täyttämisestä alla

tags

Hae KEINO-muutosagentiksi!

Pyrimme laajentamaan muutosagenttiverkostoamme koko Suomen kattavaksi! Katso kuka voi hakea ja miten.

lateral-image-right

KEINO-muutosagentit kertovat: mikä on parasta agenttityössä?

Mikä on parasta Kymenlaakson, Varsinais-Suomen, Lapin ja Satakunnan agenttien mielestä?

lateral-image-right

KEINO-osaamiskeskus on saanut joukkoonsa kolme uutta muutosagenttia

Uudet agentit toimivat Lapin, Kymenlaakson ja Satakunnan alueilla.

lateral-image-right
kuva muutosagntista

KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttien verkosto kasvaa kolmella uudella toimijalla

KEINO on valinnut kolme uutta muutosagenttia Kymenlaaksoon, Lappiin ja Satakuntaan. Uudet muutosagentit aloittavat työnsä 1.8.2019.

lateral-image-right