Mikä osaamiskeskus?

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 47 miljardia euroa vuosittain. 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. 

KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien skaalautumista. KEINO-osaamiskeskus toisin sanoen tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
 
Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat: 

  • Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa.
  • Edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä.
  •  Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Konsortion jäsenet laativat vuosittain tavoitteiden edistämiseksi tarkemman toimintasuunnitelman. Toimintakauden 2021–2022 suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Marinin hallitusohjelman lisäksi Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelma 2020–2023 sekä valtakunnallinen julkisten hankintojen strategia (Hankinta-Suomi). Toimintaa päivitetään vuoden 21-22 toimintasuunnitelman ja edeltäneiden kolmen toimintakauden aikana saadun palautteen sekä kokemuksen pohjalta.

KEINO-konsortion organisaatiot ja roolit

KEINOn palvelut

KEINO-osaajat

Hankintojen KEINO-muutosagentit

KEINO-osaamiskeskuksen rekisteriseloste ja tietosuoja

KEINOn saavutettavuus-seloste