Julkisten hankintojen innovatiivisuus ja kestävyys Suomessa

KEINO-osaamiskeskus kartoitti kyselyn avulla loppuvuodesta 2018 innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen nykytilaa. HILMA-ilmoituskanavalla vuoden 2018 alkupuoliskolla iIlmoituksia julkaisseille lähetettiin kysely, jolla haluttiin selvittää 1) hankkijoille ja markkinoille uusien innovatiivisten ratkaisujen yleisyyttä julkisissa hankinnoissa sekä tekijöitä, jotka edistävät ja kannustavat innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen hankintaa sekä 2) kestävyystavoitteiden ja -kriteerien huomiointia julkisissa hankinnoissa - erityisesti sisältymistä sellaisiin hankintoihin, joissa on tunnistettavissa innovatiivisia elementtejä. Tutkimuksen raportti julkaistiin 20.5.2019. 

tags
hankinnoista 46%, on kohdistunut hankintaorganisaatiolle uusiin tai parannettuihin ratkaisuihin.

Innovatiivisten ja kestävien hankintojen tilanne 2018 -kartoitus kertoo hankintojen tilanteesta Suomessa

lateral-image-right