Julkisia hankintoja koskeva kestävyyspolitiikka Suomessa

Vuodesta 2005 lähtien Suomessa on laadittu useita raportteja ja käynnistetty ohjelmia, joilla on ollut vaikutus vastuullisuuden sekä kestävyyden edistämiseen julkisissa hankinnoissa Suomessa. Osa kestävyysperiaatteista perustuu EU:n ilmastotavoitteisiin ja niissä on laaja ilmastohaasteisiin tarttumisen näkökulma - toiset tavoitteet ovat tarkemmin fokusoituja ja temaattisia kuten kiertotalouden edistäminen ja kestävän kulutuksen edistäminen. Merkillepantavimpia ja ajankohtaisimpia esimerkkejä näistä ovat:  

  • Hallituksen esitys kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 täytäntöönpanosta (2017), 
  • Kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma (2017) 
  • Hallituksen esitys keskipitkän aikavälin ilmastonmuutossuunnitelmasta 2030 – kohti ilmastoa-älykäs jokapäiväinen eläminen (2017)
  • Hankinta-Suomi-foorumi (2019)

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020. Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Lue lisää Hankinta-Suomesta VM:n sivuilta