Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kestävät ja innovatiiviset hankintakeinot -kuvitus

Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä. Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain noin 35 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen. 

Hankinnat ovat keino toiminnallistaa julkisen sektorin strategisia tavoitteita eli päästä tavoitteista konkreettisiin vaikutuksiin ja hyötyihin. Keskeistä on löytää hankintoihin sellaiset tavoitteet ja kriteerit, joihin juuri kyseisellä hankinnalla voidaan vaikuttaa. Hankintojen tuloksena syntyviä vaikutuksia ja hyötyjä tulee arvioida ja tarkastella niiden koko elinkaaren ajalta. Kestäviä ja innovatiivisia hankintoja kannattaa tehdä, sillä niiden kautta saadaan aikaan välittömiä hyötyjä ja vaikutuksia julkiselle sektorille. 

Toteuttamalla kestäviä ja innovatiivisia hankintoja julkinen sektori näyttää esimerkkiä ja edesauttaa vastuullisuustavoitteiden saavuttamista yhteiskunnassa. Näin voidaan vastata tiukentuviin vaatimuksiin ja säädöksiin sekä voidaan luoda myös uutta liiketoimintaa ja edistää innovaatioita. 

Tutustu siihen, miten kestävä ja innovatiivinen hankinta tehdään

Miten tehdä kestävä hankinta?

Kestävyys voidaan ottaa huomioon monin tavoin hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankintaorganisaatio voi käyttää yksittäisissä hankinnoissa vaatimuksia, jotka edistävät kestävyyttä. Organisaatiolla voi myös olla kestävyyteen liittyviä linjauksia sekä

narrow

Miten tehdä innovatiivinen hankinta?

Tilaajana toimiva hankintayksikkö voi päätyä suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisen hankinnan, jolloin tyypillisesti syynä on tarve tai mahdollisuus parantaa hankittavaa tuotetta tai palvelua, tai vastata tunnistettuun hankintatarpeeseen

narrow

Syvennä hankintaosaamistasi

Tutustu kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin verkkokoulutuksen avulla.

kuvakaappaus koulutuksen etusivulta

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet

Joko olet suorittanut "Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -verkkokoulutuksen?

lateral-image-left

Lisätietoa kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista

Lisää aiheesta muissa verkkopalveluissa.

SYKEn raportti: Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö

narrow