Työllistäminen hankinnoilla

Työllistäminen on yksi tapa, jolla sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa. Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat luoda viranomaisen kokonaistehtävien kannalta säästöjä. Alle olemme keränneet tietoa, joilla aiheeseen voi tutustua tarkemmin.

Oppaat ja itseopiskelumateriaalit

  • linkki

Hyviä sivustoja

Hankinnoilla työllistämisen KEINO-kehittäjäryhmä

KEINO-osaamiskeskus on perustanut ryhmän, johon aiheesta kiinnostuneet kuntien, kaupunkien ja muiden julkisten hankintayksiköiden edustajat voivat liittyä. Lue lisää ryhmän toiminnasta sivulta Hankinnoilla työllistämisen KEINO-kehittäjäryhmä.

Kuntaliiton asiantuntijalla tähän lisättävää?