Työllistäminen hankinnoilla

Julkiset hankinnat voivat toimia työkaluna heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä ja siten työttömyyden vähentämisessä. 

Hankinnoilla työllistämiseen on pureuduttu muun muassa THL:n, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin SIEPP- Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille julkisten hankintojen avulla. Hankkeessa toteutettiin pilottihankintoja, joissa sovellettiin työllistämisehtoa. 

Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi osatyökykyisiä tai työuraansa vasta aloittelevia nuoria. 

Työllistämisehtoa voi soveltaa erilaisiin hankintoihin. Ehtoa on käytetty niin palvelu-, urakka- kuin tavarahankinnoissa. Työllistämisehto kannattaa aluksi laittaa hankintoihin, jotka ovat selkeitä ja työllistämisehdon täyttäminen vaivatonta. Kokemuksen karttuessa kannattaa hankinta kerrallaan katsoa, mihin hankintaan se soveltuu ja mihin ei. Yhteistyö hankintaa toteuttavien tahojen ja työllisyyspalveluiden kanssa on keskeisessä roolissa onnistuneen toteutuksen kannalta. Tehokas työllistämisehdon käyttö vaatii organisaatiolta perusteellista toimintamallin suunnittelua. 

Lisätietoa:

Esitysmateriaaleja Hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmän tapaamisista:

tags