Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hankinnoissa voidaan edellyttää tasa-arvokysymysten huomioimista esimerkiksi sukupuolten, etnisten ryhmien ja liikuntarajoitteisten näkökulmasta.

Julkisessa rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön esteettömyyteen. Digitaalisessa ympäristössä taas puhutaan saavutettavuudesta, joka takaa erilaisten käyttäjien pääsyn samaan tietoon.

Saavutettavuus voidaan jakaa tekniseen ja sisällölliseen saavutettavuuteen. Teknisellä saavutettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi teknisten apuvälineiden yhteensopivuutta verkkopalvelun kanssa. Sisällöllinen tai kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa ymmärrettävyyttä ja selkeää kieltä.

tags