Eettinen valmistus- ja toimitusketju

Reilun kaupan periaatteiden noudattamisen edellyttäminen on yksi keino edistää sosiaalista kestävyyttä ja eettistä valmistusketjua hankinnoissa. Reilun kaupan käsitteellä viitataan yleensä sellaisiin kaupan toimiin, joilla vahvistetaan pientuottajien ja pientilallisten asemaa sen varmistamiseksi, etteivät ne syrjäydy maailmankaupasta. 

Käsite liittyy erityisesti kehitysmaiden kanssa käytävään kauppaan. Se on jaettu kahteen pääosaan: tavoitteena on varmistaa, että tuottajat ja työntekijät saavat asianmukaisen osuuden voitosta ja että tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristöasioiden, työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Reilun kaupan periaatteiden noudattaminen varmistetaan sertifiointijärjestelmällä, jonka perusteella tuotteella on jonkin reilun kaupan sertifiointijärjestelmän myöntämä reilun kaupan merkki. 

Eettinen valmistus edellyttää ihmis- ja työoikeuksien noudattamista. Ihmisoikeuksien ja työoikeuksien toteutumisen edistämisestä ja valvomisesta löydät lisää tietoa sivulta ihmis- ja työoikeuksien noudattaminen. 

tags