Puhdas, turvallinen ja monimuotoinen ympäristö

Julkisen hankinnan tavoitteena voi olla puhtaan, turvallisen ja monimuotoisen ympäristön edistäminen. Silloin kiinnitetään huomiota ympäristön haitattomuuteen, kemikaalittomuuteen ja puhtaaseen sisäilman laatuun. Hankinnan tavoitteet ja kriteerit on laadittu niin, että ne toteuttavat terveellisen ja turvallisen ympäristön edellytykset.

Lisää aiheesta:

KEINOn kolmiosainen Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali

tags
Kemikaalit julkisissa hankinnoissa

Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali

Materiaali antaa tietoa erilaisista kemikaaleista, niiden mahdollisista vaaratekijöistä, lainsäädännöstä ja miten kemikaalit tulee huomioida julkisissa hankinnoissa.

lateral-image-left