Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Kiertotaloushankinnoissa huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö eli se, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Koska julkinen sektori on merkittävä kuluttaja, kulutuksen aiheuttamia ongelmia voidaan vähentää noudattamalla kiertotalouden periaatteita julkisissa hankinnoissa. 

Hankintakriteereillä voidaan edistää materiaalitehokkuutta, materiaalien haitattomuutta, kierrätettävyyttä tai uusiomateriaalien käyttöä. Hankintaan sisältyy myös tieto siitä, miten tuotteen sisältämiä materiaaleja voidaan elinkaaren aikana hyödyntää ja käyttää uudelleen. Kiertotaloutta tukevia tuotteita ovat esimerkiksi kierrätysmateriaalista valmistetut tekstiilit tai rakennusmateriaalit. 

Esimerkkejä kiertotalouden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa

Mahdollisuuksia kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen on runsaasti. Suurin mahdollisuus kiertotaloudellisten ratkaisujen hyödyntämiseen on esimerkiksi rakentamisen ja infran, vesihuollon ja lietteenkäsittelyn, jätehuollon, tekstiilien ja huonekalujen sekä ruokapalveluiden hankinnoissa.

  • Rakentamisessa  huomioidaan esimerkiksi tilatehokkuus ja muunneltavuus, kestävät rakennusmateriaalit sekä materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö.
  • Jätehuollossa julkinen sektori voi tukea jätteiden parempaa lajittelua ja korkeamman jalostusasteen mahdollistavia kierrätysratkaisuja.
  • Tekstiili- ja huonekaluhankinnoissa tärkeintä on keskittyä hankkimaan kestäviä, helposti huollettavia ja korjattavia materiaaleja, joissa ei ole käytetty haitallisia aineita.
  • Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankinnoissa voidaan vähentää ruokahävikkä kiinnittämällä huomiota ruokaketjujen tehokkuuteen, kuten siihen, miten raaka-aineet säilytetään, prosessoidaan, pakataan ja toimitetaan. Lisäksi ruoantuotannossa voidaan tukea sesongissa olevia ja paikallisia raaka-aineita.

Lisää aiheesta:

Suomen ympäristökeskus 2019: Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa: Kiihdyttämö –hankkeen tulokset, opit ja kokemukset (pdf)

Ympäristöministeriö 2019: Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: Hankintaopas

tags