Jakamistalous

Jakamistalous on tapa jakaa, vaihtaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, siirtymä omistajuudesta käyttöoikeuksiin sekä vertaistoiminta ja -tuotanto. Tavoitteena on yksittäisten hyödykkeiden, kuten ajoneuvojen ja polkupyörien sekä tilojen, käyttöasteen nostaminen, jolloin resursseja käytetään tehokkaammin. Myös palveluiden jakaminen tai eri palveluihin yhdessä osallistuminen kuuluvat jakamistalouteen.  

Hankinnoissa hedelmällisiä paikkoja jakamistalouden edistämiselle ovat ennen kaikkea tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hankinnat.  Esimerkiksi julkiset rakennukset, kuten koulut, päiväkodit ja urheiluhallit, kannattaa suunnitella siten, että niiden tilat sopivat  moneen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi opetustilat voidaan suunnitella soveltuvaksi myös iltaisin kokoontuvien harrastusryhmien tarpeisiin. Suomesta löytyy myös esimerkkejä kunnan omistamien sähköautojen vuokraamisesta sekä kirjastojen käytöstä erilaisten hyödykkeiden lainaamiseen. Polkupyörien yhteiskäytöstä on sovellettu myös monia erilaisia jakamistalouden malleja.  

tags