Eläinten hyvinvointi ja terveys

Eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, jota voidaan edistää muun muassa eläinten hyvällä kohtelulla, lajinmukaisen elinympäristön tarjoamisella sekä terveydentilan seuraamisella. 

Eläinten hyvinvointi on ekologisen kestävyyden näkökulma, joka voidaan ottaa huomioon elintarvikkeiden hankintakriteereissä. Eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia ja vertailukriteereitä esitellään esimerkiksi Motivan vastuullisten elintarvikehankintojen oppaassa.

Lisää aiheesta:

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet) pdf.

tags