Ekologinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Suomen keskeiset ympäristöhaasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, vesistöjen rehevöitymiseen sekä kaikkiaan liian suureksi paisuneeseen luonnonvarojen kulutukseen (katso esim. Berg et al. 2019, Lyytimäki et al. 2019). Ekologisen kestävyyden osalta hankintastrategiaan voidaan nostaa esimerkiksi: 

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ekologinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.