Työllistäminen hankinnoilla

Julkiset hankinnat voivat toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä. Tätä on esitetty muun muassa  sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2018 valmistuneen selvityksen ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” toimenpiteissä. Ohjelmassa esitetyn toimenpiteen tavoitteena on työllistää hankintojen avulla 5 000 osatyökykyistä vuodessa. Hallituksen tavoitteena on lisäksi erikseen mainittu, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä ns. työllistämisehto.  

Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi osatyökykyisiä tai työuraansa vasta aloittelevia nuoria. Työllistämisehdon soveltaminen ei ole sidottu mihinkään tiettyyn hankintaan. Ehtoa on käytetty niin palvelu-, urakka- kuin tavarahankinnoissa. Työllistämisehto kannattaa aluksi laittaa hankintoihin, jotka ovat selkeitä ja työllistämisehdon täyttäminen vaivatonta. Kokemuksen karttuessa kannattaa hankinta kerrallaan katsoa, mihin hankintaan soveltuu ja mihin ei sovellu. Yhteistyö hankintaa toteuttavien tahojen ja työllisyyspalveluiden kanssa on tärkeässä roolissa onnistuneen toteutuksen kannalta. 

Hankinnoilla työllistämisen toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta. Hankinnoilla työllistämiseen on pureuduttu SIEPP- Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille julkisten hankintojen avulla. Hankkeessa toteutettiin pilottihankintoja, joissa sovellettiin työllistämisehtoa. 

Tietoa työllistämisestä hankinnoilla

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE