Ihmis-/työoikeuksien noudattaminen

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattaminen ja niiden toteutumisen edistäminen ja valvominen tuotantoketjun eri vaiheissa. On tärkeää tunnistaa niiden tuotteiden tai palvelujen hankintoja, joissa voi olla muita suurempi riski ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien loukkauksiin. Ulkomaisessa tuotantoketjussa ongelmia voi esiintyä esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa, komponenttien ja puolivalmisteiden eri valmistusvaiheissa tai tuotteen kokoonpano-, valmistus- tai viimeistelyvaiheessa. Suomessa ihmis- ja työoikeuksien rikkomukset voivat liittyä esimerkiksi rakennusalan työntekijöiden oikeuksiin tai siivous- ja ravintolapalveluiden tuotantoon. 

Sosiaalisten riskien tunnistaminen tulee tehdä ennen hankinnan käynnistämistä. Tällöin voidaan kiinnittää huomiota muun muassa siihen, missä maassa tuotteen valmistus tapahtuu, kuinka pitkä tuotantoketju on, kuinka työvoimavaltaista tuotteen valmistus on ja mistä palvelusektorista on kyse. Valmistusmaiden arvioinnissa voidaan käyttää apuna riskimaaluokitusta. (löytyykö tästä jotain linkkejä?). Sosiaaliset riskit voivat koskea mm. elämiseen riittämätöntä palkkaa tai palkanmaksun laiminlyöntiä, erilaisia pakkotyön muotoja, syrjintää, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, ylipitkiä työpäiviä, taukojen, vapaapäivien tai vuosiloman puuttumista sekä puutteita työntekijän työturvallisuudessa, työterveydessä ja oikeudessa järjestäytyä. 

Riskiarvioinnin tulosten pohjalta tarjouskilpailussa tarjouspyyntöön voidaan liittää eettiset toimintaohjeet (code of conduct), joissa viitataan mm. tiettyihin ILO:n yleissopimuksiin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Näiden tueksi voidaan liittää eettisten toimintaohjeiden käyttöä ja valvontaa koskevat sopimusehdot. Eettisiin toimintaohjeisiin ja sopimusehtoihin perustuen toimittajilta edellytetään sitoutumista siihen, että tuotteen valmistus tapahtuu olosuhteissa, jotka ovat eettisten toimintaohjeiden mukaisia siinä tapauksessa, että eettisten toimintaohjeiden velvoitteet ylittävät kansallisen lainsäädännön mukaiset velvoitteet. 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE