Eettinen valmistus- ja toimitusketju

Yhdistyykö tämä nyt liikaa sertifiointiin? Onko muita keinoja edistää eettisiä toimitusketjuja? Esim. alihankkijoiden sitouttaminen Code of Conductiin, läpinäkyvyys yms? 

Reilun kaupan periaatteiden noudattamisen edellyttäminen on yksi keino edistää sosiaalista kestävyyttä ja eettistä valmistusketjua hankinnoissa. Reilun kaupan käsitteellä viitataan yleensä sellaisiin kaupan toimiin, joilla vahvistetaan pientuottajien ja pientilallisten asemaa sen varmistamiseksi, etteivät ne syrjäydy maailmankaupasta. 

Käsite liittyy erityisesti kehitysmaiden kanssa käytävään kauppaan. Se on jaettu kahteen pääosaan: tavoitteena on varmistaa, että tuottajat ja työntekijät saavat asianmukaisen osuuden voitosta ja että tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristöasioiden, työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Reilun kaupan periaatteiden noudattaminen varmistetaan sertifiointijärjestelmällä, jonka perusteella tuotteella on jonkin reilun kaupan sertifiointijärjestelmän myöntämä reilun kaupan merkki. 

Eettinen valmistus edellyttää ihmis- ja työoikeuksien noudattamista. Lue, miten ihmis- ja työoikeuksien noudattamista voidaan edistää julkisissa hankinnoissa.  

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE