Sosiaalinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Sosiaalisen kestävyyden edistämistä voi tavoitella hankintojen kautta hyvin eri tavoin hankinnasta riippuen. Esimerkiksi kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten käyttäjäryhmien yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien laaja huomioiminen. Tuotehankinnoissa hankitaan taas usein kansainvälisiltä markkinoilta ja maista, joissa elää paljon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tällöin tuotteiden jäljitettävyys, reilu kauppa sekä työntekijöiden työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen nousevat etualalle.

Sosiaalinen kestävyys hankinnoissa voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavien strategisten tavoitteiden/linjausten huomioimista ja edistämistä (klikkaamalla tavoitetta pääset lukemaan siitä lisätietoja): 

Vaikka mahdollisuuksia olisi periaatteessa runsaasti, sosiaalisen vastuullisuuden teemat näkyvät julkisten hankintojen johtamisessa usein muita näkökulmia vähemmän. Tämä tuli esiin KEINOn julkisten hankintojen johtamisen tilaa koskevassa selvityksessäSuomen keskeiset sosiaalisen vastuullisuuden haasteet liittyvät...?. Kansallisessa hankintastrategiassa painotetaankin...???

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sosiaalinen kestävyys on huomioitu erilaisissa hankinnoissa.