Kierto-/jakamistalous

Kiertotalous hankinnoissa 

Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Kiertotalouteen siirtymistä tavoitellaan sekä EU:ssa että kansallisella tasolla.  Koska julkinen sektori on merkittävä kuluttaja, voidaan kulutuksen aiheuttamia ongelmia vähentää noudattamalla kiertotalouden periaatteita julkisissa hankinnoissa. 

Mahdollisuuksia kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen on runsaasti. Suurin mahdollisuus kiertotaloudellisten ratkaisujen hyödyntämiseen on esimerkiksi rakentamisen ja infran, vesihuollon ja lietteenkäsittelyn, jätehuollon, tekstiilien ja huonekalujen sekä ruokapalveluiden hankinnoissa. Rakentamisessa esimerkiksi huomioidaan tilatehokkuus ja muunneltavuus, kestävät rakennusmateriaalit, sekä materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö. Jätehuollossa julkinen sektori voi tukea jätteiden parempaa lajittelua ja korkeamman jalostusasteen mahdollistavia kierrätysratkaisuja. Tekstiili- ja huonekaluhankinnoissa tärkeintä on keskittyä hankkimaan kestäviä, helposti huollettavia ja korjattavia materiaaleja, joissa ei ole käytetty haitallisia aineita. Maailmanlaajuisesti valtavaa ruokahävikkiä voidaan vähentää myös julkisissa hankinoissa kiinnittämällä huomiota ruokaketjujen tehokkuuteen, kuten siihen, miten raaka-aineet säilytetään, prosessoidaan, pakataan ja toimitetaan. Lisäksi ruoantuotannossa voidaan tukea sesongissa olevia ja paikallisia raaka-aineita. 

[Linkit olennaisiin materiaaleihin, jotka meillä on kiertotaloudesta hankinnoissa] 

Jakamistalous hankinnoissa 

Jakamistalous (engl. sharing economy) on tapa jakaa, vaihtaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, siirtymä omistajuudesta käyttöoikeuksiin sekä vertaistoiminta ja –tuotanto. Tavoitteena on yksittäisten hyödykkeiden, tilojen jne. käyttöasteen nostaminen, jolloin resursseja käytetään tehokkaammin. Myös palveluiden jakaminen tai eri palveluihin yhdessä osallistuminen kuuluu jakamistalouteen.  

Hankinnoissa jakamistalous....mitkä on toimivimmat kohteet/tavat hyödyntää...? 

[Linkit olennaisiin materiaaleihin, jotka meillä on jakamistaloudesta hankinnoissa] 

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE