Tekoälyratkaisu

Julkisissa hankinnoissa voidaan hyödyntää tekoälyä, jonka avulla koneet suoriutuvat aiemmin ihmisälyä vaatineesta tehtävästä.

Tekoälyn mahdollistaman datan analysoinnin ja koneoppimisen avulla voidaan tehostaa prosesseja ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Miten tekoälyratkaisuja voidaan hyödyntää hankinnoissa? ......

Miten tämä kiinnittyy innovatiivisuuteen?