Innovatiivisuus hankintamenettelyssä/-prosessissa

Tähän jotain hankinnan suunnittelusta?

Innovatiivisuus ilmenee julkisissa hankinnoissa eri tavoin hankinnan eri vaiheissa (kts. kuva 1 alla).

Hankintaprosessissa mahdollisuus innovatiivisuudelle voidaan huomioida hankinnan valmistelussa, hankinnan kohteen määrittelyssä ja itse kilpailutuksessa. Innovatiivinen ja innovaatiomyönteinen hankintaprosessi mahdollistaa uudenlaisten ja vaihtoehtoisten ratkaisujen hankinnan esimerkiksi innovaatiokumppanuuden kautta.

Hankintapäätöksen eli valitun ratkaisun kohdalla innovatiivisuus koskee sitä, onko ratkaisu uusi tai merkittävästi parannettu (tilaajalle itselleen) ja/tai onko ratkaisu uusi markkinoiden ja yhteiskunnan näkökulmasta (ratkaisu ei ole vielä laajasti käytössä oleva).

Hankintapäätöksen eli valitun ratkaisun kohdalla innovatiivisuus koskee sitä, onko ratkaisu uusi tai merkittävästi parannettu (tilaajalle itselleen) ja/tai onko ratkaisu uusi markkinoiden ja yhteiskunnan näkökulmasta (ratkaisu ei ole vielä laajasti käytössä oleva).

Julkisen hankinnan eri vaiheet
KUVA 1. Julkisen hankinnan eri vaiheet.

Lisää aiheesta

Tavoitteena innovatiivisuus? Lue lisää innovatiivisen hankinnan suunnittelusta

Tutustu myös sivuumme Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Esimerkkejä innovatiivisista hankinnoista

Esimerkkejä erilaisista innovatiivisista hankinnoista voit hakea Keinokkaat esimerkit -sivultamme merkitsemällä hakukriteeriksi hankinnan toteuttamisen esimerkit sekä esimerkkilisyyden asiasanaksi "innovatiivisuus". 

HUOM: Sisäiset alisivulinkitykset laitettava vielä kuntoon

KOMMENTOI TEKSTEJÄ TÄNNE