IoT –ratkaisut

IoT (Internet of Things) tarkoittaa esineiden yhdistämistä internettiin. Verkkoon yhdistetyt laitteet jakavat ja vastaanottavat tietoa toisiltaan, ja dataa voidaan lukea verkon kautta muualtakin kuin fyysisestä laitteesta.

 

Miten IoT-ratkaisuja voidaan käyttää julkisissa hankinnoissa, miten kiinnittyy innovatiivisuuteen?....