AR/VR-ratkaisut

Hankittavassa tuotteessa tai palvelussa voidaan hyödyntää virtuaalista todellisuutta (VR) tai lisättyä todellisuutta (AR). Virtuaalinen todellisuus tarkoittaa tietokonesimulaatiolla luotua virtuaalista ympäristöä. Lisätty todellisuus taas tarkoittaa todelliseen ympäristöön tietokoneella tuotettuja virtuaalisia elementtejä, joita tarkastellaan älypuhelimella, tabletilla tai AR-laseilla.

 

Minkälaisissa hankinnoissa tätä voidaan hyödyntää ja miten yhdistyy innovatiivisuuteen?