Alusta- ja rajapintaratkaisut

Tuote tai palvelu voidaan tilata digitaalisena ratkaisuna, jolloin sille rakennetaan sähköinen alusta tai se kytketään muihin digitaalisiin alustoihin rajapintojen kautta. 

Alusta- ja rajapintaratkaisut mahdollistavat palveluista syntyvän datan hyödyntämisen.