Kestävä ja innovatiivinen julkinen hankinta

Kestävien ja innovatiivisten avulla julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, joista syntyy vähemmän ympäristövaikutuksia ja jotka lisäävät kestävää hyvinvointia. Keino-osaamiskeskus käyttää näistä hankinnoista myös nimitystä "vaikuttavat hankinnat" tai "keinokkaat hankinnat". Mitä nämä kestävät sitten ovat?

Alta löytyvien otsakkeiden takaa löydät sivut, joilla määrittelemme, mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat. Lisäksi voit tutustua osioon, jonka takaa löytyy tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tilanteesta Suomessa. 

 

Mikä kestävä hankinta?

Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu

Mikä innovatiivinen hankinta

Innovatiivisen hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi parannettu tuote tai palvelu, joka ei vielä ole laajasti käytössä.

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Suomessa julkisiin hankintoihin käytettävä summa on vuosittain noin 35 miljardia euroa.

Tilannetietoa hankinnoista

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen tarvittavan johtamisen, osaamisen ja esimerkkinä toimivien hankintojen tilanne.