Mikä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kestävyys ja innovatiivisuus ovat tavoitteita tai jopa mielentiloja, joiden avulla julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, minkä johdosta synnytetään vähemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia ja lisäätään kestävää hyvinvointia. Hankinnoillaan julkinen sektori voi siis vauhdittaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista liittämällä yhteiskunnallisia tavoitteita hankintaprosessiin, kehittämällä ja hankkimalla uusia teknologioita sekä edistämällä jo olemassa olevien fiksujen ratkaisujen leviämistä. Suurimmat innovatiivisen ja kestävän hankinnan mahdollisuudet löytyvät parhaiten sieltä, missä julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yhteiskunnalliset haasteet sekä yritysten osaaminen ja teknologiset valmiudet kohtaavat. 

Kestävä hankinta

Kestäviä julkisia hankintoja tekemällä hankintayksiköt valitsevat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän vaihtoehdon. Näin edistetään ympäristöystävällisten ja vastuullisten tuotteiden markkinoita. Kestävyysnäkökulmat huomioidaan hankinnan suunnittelussa asettamalla niitä tukevia kriteerejä hankintaprosessin eri vaiheisiin. Kestävät hankinnat ohjaavat koko toimitusketjua vastuullisempaan suuntaan ja edistävät hyvien käytäntöjen leviämistä.  

Innovatiivinen hankinta

Innovatiivinen hankinta tarkoittaa uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen tai palvelun hankintaa, jolla parannetaan julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Innovaatio voi kohdistua tuotteeseen tai palveluun, prosessiin tai tapaan tehdä hankinta. Innovatiivisessa hankinnassa kohteena ovat tulokset, vaikuttavuus, suorituskyky, laatu tai toiminnalliset vaatimukset. Tällöin toteutustapaa ei ole määritelty, jolloin innovaatioille jätetään tilaa.

 

Tutustu tarkemmin kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

Mikä kestävä hankinta?

Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivisen hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi parannettu tuote tai palvelu, joka ei vielä ole laajasti käytössä.

narrow

Miksi tehdä kestävä ja/tai innovatiivinen hankinta?

narrow

Syvennä hankintaosaamistasi

Tutustu kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin verkkokoulutuksen avulla.

kuvakaappaus koulutuksen etusivulta

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet

Joko olet suorittanut "Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -verkkokoulutuksen?

lateral-image-left