ICT:n, tietojärjestelmien ja teknologian hankinnat

Laitehankinnat

Elektroniikkalaitteiden tuotanto- ja arvoketju on tyypillisesti erittäin pitkä ja monipolvinen.  Tietotekniikan vastuuhaasteet liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin, työturvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, suureen ympäristökuormitukseen ja veronmaksuun.

Laitehankinnoissa on oleellista myös kinnittää huomiota energiatehokkuuteen: IT- ja toimistolaitteiden energiansäästöpotentiaali nykytasoon verrattuna on jopa 60 prosenttia. 

Lue lisää Motivan sivuilta...

Palveluhankinnat

?????