Vastuullinen terveydenhuollon suojakäsineiden hankinta - Case Tampereen kaupunki

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Tampereen kaupunki / Tuomi Logistiikka Oy

Hankinnan kohde

Terveydenhuollon suojakäsineet

Hankinnan vaikutus

Tampereen kaupunki

Taustaa

Tampere haluaa edistää hankintojen kautta globaalia vastuuta, työntekijöiden ja ympäristön hyvinvointia sekä talouden tasapainottamista. Tiedetään, että terveydenhuollon suojakäsineiden tuotantotapoihin liittyy ongelmia, joihin on puuttunut mm. yritysvastuuta valvova Finnwatch. Ongelmat liittyvät mm. työntekijöiden oikeuksiin, työaikoihin ja työolosuhteisiin. Suojakäsineiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyy myös monenlaisia ympäristöongelmia. Esimerkiksi aiemmin käytössä olleet vinyylikäsineet on valmistettu PVC-muovista, josta syntyvän jätteen hävittäminen on hankalaa.

Hankinnan tavoite

Hankinnalla tavoiteltiin kustannussäästöjä ja ympäristöystävällisyyttä sekä sosiaalisten näkökohtien huomioimista. Tuotevalikoimaa haluttiin myös järkevöittää, sillä aiemmin erilaisia käsinetyyppejä on ollut käytössä lähes kymmenen.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta)

Tuomi Logistiikka Oy; Nina Wihlman ja Piia Räty, tuoteryhmävastaavat

HANKINTAPROSESSI

Kriteerit

Kustannuslaskennassa huomioidaan koko elinkaarenaikaiset kustannukset. Tarjoajilta edellytettiin tuotantotapojen vastuullisuutta. Vaatimuksena oli, että tarjoaja / valmistaja on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusoikeuksien yleissopimusta. Tarjoajalta pyydetiin vastuullisuusraportti tai muu vastaava selvitys, jonka avulla voidaan selvittää ILO:n perusoikeuksien sopimusten soveltamista koskevaa tilannetta.

Hyödyt / Tulokset

Koko elinkaaren aikaiset kustannukset huomioivalla laskennalla Tampereen kaupunki saa noin 100 000 € alemmilla kustannuksilla huomattavasti paremman tuotteen ja suojaavuuden käyttöönsä. Aiemmin nitriilikäsineet ovat olleet yksikköhinnaltaan vinyylikäsineitä kalliimpia, ja niitä on käytetty vain rajoitetusti. Elinkaarikustannustarkastelussa huomattiin, että isolla volyymillä nitriilikäsineen hinta halpenee suhteessa muihin käsinetyyppeihin ja logistiset kustannukset alenevat niin paljon, että syntyy 100 000 € kustannussäästö. Nitriilikäsineet ovat myös suojaavuudeltaan parempia kuin vinyylikäsineet ja mekaaniselta lujuudeltaan yhtä hyviä kuin lateksikäsineet. Nitriilikäsine ei myöskään allergisoi ja se voidaan hävittää polttamalla.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Yritysvastuun toteutumista seurataan vuosittain koko sopimuskauden ajan.

Asiakkaan kommentti / Opittua

”Tampereen kaupunki saa noin 100 000 € alemmilla kustannuksilla huomattavasti paremman tuotteen käyttöönsä ja pystyy samalla vähentämään hankinnan ympäristöhaittoja sekä kiinnittämään huomiota työntekijöiden oikeuksiin.” Tampereen kaupunki 15.1.2016

KEINOT kiertoon

Tampereen hankinta on loistava esimerkki siitä, miten elinkaarikustannusten huomioiminen hankinnassa pelkän hankintahinnan sijaan voi johtaa laadukkaampaan, kustannustehokkaampaan ja ympäristö- sekä sosiaalisesti kestävämpään hankintaan.
 

FAKTALAATIKKO esim. kestävästä palvelusta tai tuotteesta

  • elinkaarikustannusten huomioiminen johti merkittäviin kustannussäästöihin
  • tuloksena selkeämpi tuotevalikoima ja laadukkaammat tuotteet
  • hankinta edistää puhtaampia materiaalikiertoja
  • hankinta huomioi tuotantoketjun sosiaaliset näkökohdat
     

Alkuperäinen case: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2016/01/15012016_5.html

tags