Innovaatiokumppanuus itseohjautuvan linja-autojärjestelmän kehittämiseksi - Case Helsingin kaupunki

"
Kuva: Burak Kebapci palvelusta Pexels

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Helsingin kaupunki

Hankinnan kohde

Helsingin kaupungin julkinen liikenne

Hankinnan arvo

5 500 000 euroa

tavoite

Hankinnan tavoite

Itseohjautuvien linja-autojen käyttöönottoa edistävän tutkimus- ja kehitystyön aikaansaaminen. 

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupunki pyrkii tekemään julkisesta liikenteestä yksityisautoilua houkuttelevamman vaihtoehdon. Automaattisesti ohjautuvien bussien katsotaan helpottavan julkisen liikenteen sujuvuutta. Monessa maassa on jo testattu itseohjautuvia linja-autoja liikenteessä, mutta busseja systemaattisesti hallinnoivaa järjestelmää ei ole vielä kehitetty. Helsingin kaupunki osallistui FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Systems)-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on hankkia itseohjautuvien linja-autojen käyttöönoton mahdollistavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tämä tarkoittaa käytännössä tarkoitukseen soveltuvien ohjelmistojen, hallinnointijärjestelmien, laitteistojen ja palveluiden kehittämistä sekä sovittamista yhteen.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat

Projektin koordinoinnista vastaa Forum Virium Helsinki. Suomen lisäksi FABULOS-hankkeeseen osallistuu partnereita Alankomaista, Kreikasta, Virosta, norjasta ja Portugalista.

HANKINTAPROSESSI

prosessi

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu

FABULOS-hanke käynnisti vuonna 2018 avoimen markkinavuoropuhelun kuullakseen älyliikenteeseen erikoistuneilta ja muilta alan asiantuntijoilta markkinoiden nykytilanteesta ja itseohjautuvien linja-autojen kehityksen tulevaisuudesta. Samana vuonna FABULOS julkaisi kansainvälisen esikaupallisen tarjouspyynnön houkutellakseen johtavia älyliikenteen ja teknologian alojen yrityksiä osallistumaan kilpailutukseen. Pystyäkseen tarjoamaan kokonaisratkaisua itseohjautuvan linja-autolinjan operoimiseksi ja pilotoimiseksi vuonna 2020 kilpailutukseen osallistuvien yritysten tuli muodostaa konsortioita.

Tarjousten jättämisen jälkeen käynnistyi kolmivaiheinen esikaupallinen hankintaprosessi, joka päättyi syyskuussa 2020. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin tarjottujen teknologiaratkaisujen soveltuvuutta. Toisessa vaiheessa lupaavimmista ideoista kehitettyjä prototyyppejä testattiin laboratorio-olosuhteissa. Kolmannessa vaiheessa lopputuotteiden soveltuvuus varmistettiin testaamalla niitä oikeassa liikenteessä. Helsingissä itseohjautuvia linja-autoja testattiin Pasilan ja Kalasataman välisellä alueella.

Lisätietoja:

Forum Virium Helsingin verkkosivut

FABULOS-projektin verkkosivut

tags