Hiilineutraaliutta edistäviä tekoälyratkaisuja esikaupallisella hankinnalla - Case Helsingin kaupunki

"
Kuva: Sami C, CC-BY-2.0.

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Helsingin kaupunki

Hankinnan kohde

Helsingin kaupungin energiantuotanto ja liikenne

Hankinnan arvo

6 599 880 euroa

tavoite

Hankinnan tavoite

Rakennusten energiankulutuksen ja liikenteen päästöjen vähentäminen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat

Projektin koordinoinnista vastaa Forum Virium Helsinki. Muita projektiin osallistuneita tahoja ovat Amsterdamin kaupunki, Cap Digital (Pariisin alue), Kööpenhaminan kaupunki, Tallinnan kaupunki ja Stavangerin kaupunki. 

Hankinnan taustaa

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Valtaosa kaupungin hiilijalanjäljestä muodostuu energiantuotannosta ja liikenteestä. Helsinki aikoo vähentää liikenteen päästöjä 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Kaupunki on osa AI4Cities-projektia, joka auttaa kaupunkeja saavuttamaan ilmastotavoitteensa liikenteen ja energiankulutuksen tekoälyratkaisuilla.

AI4Cities-projektissa etsitään hiilineutraaliutta edistäviä tekoälyratkaisuja esikaupallisella hankinnalla (Pre-Commercial Procurement, PCP). Tuotekehityspainotteisia esikaupallisia hankintoja hyödynnetään silloin, kun tarvitaan uutta tutkimusta ja kehitystä ratkaisuun, jota markkinoilla ei vielä ole.

Esikaupallinen hankinta kannustaa yrityksiä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja julkisen sektorin käyttöön tarjoten esimerkkitapauksen, joka kasvattaa yritysten kilpailuetua markkinoilla.

HANKINTAPROSESSI

prosessi

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu

Hankintaprosessi on kolmivaiheinen ja se alkaa markkinavuoropuhelulla, jossa kartoitetaan markkinatilannetta ja kerätään näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä teknologiayrityksiltä ja muilta alan asiantuntijoilta. Joulukuussa 2020 julkaistiin kansainvälinen tarjouspyyntö, jonka tarkoituksena oli houkutella johtavia AI-, IoT- ja data-alan teknologiayrityksiä mukaan kilpailutukseen.

Lisätietoja:

AI4Cities-projektin verkkosivut

Forum Virium Helsingin verkkosivut

tags