Code of conduct: vastullisuuden vähimmäisvelvoitteet elektroniikkahankinnoissa - Case Hansel

Elektroniikkatuotteiden hankinnat.

BACKGROUND

Hankkija

Hansel Oy

Hankinnan kohde

Code of conduct - Elektroniikkatuotteiden hankintaa koskevat vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet.

Hankinnan arvo

Noin 180 miljoonaa euroa

Hankinnan tavoite

Hankinnan tavoitteena on varmistaa ihmisarvoisten työolojen toteutuminen Suomen viranomaisten ostamien elektroniikkatuotteiden tuotannossa.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat

  • Hankkija: Hansel Oy
  • Yhteistyökumppani: Finnwatch

Hankinnan taustaa

Hansel on Suomen kansallisen tason hankintayksikkö. Hansel ja sen asiakkaat (Suomen viranomaiset) ovat sitoutuneet edistämään sosiaalisesti vastuullisia ja kestäviä julkisia hankintoja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että hankitut tavarat ja palvelut valmistetaan oikeudenmukaisella ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Hansel on laatinut elektroniikkatuotteiden hankintaa koskevat vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet, joissa keskitytään sosiaaliseen kestävyyteen. Elektroniikkatuotteet valmistetaan usein maissa, joissa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia ei aina noudateta riittävästi. Säännöillä pyritään varmistamaan työntekijöille kohtuulliset työolot tietokoneiden ja muiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien tuotteiden toimitusketjuissa. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita käytetään kaikissa tulevissa Hanselin elektroniikkahankinnoissa. 

Lisätietoa

Lue koko hankintaesimerkki englanniksi Euroopan komission julkaisusta “Making socially responsible public procurement work - 71 good practice cases(link is external)” sivuilta 145-148.

Lue hankinnasta suomeksi Finnwatchin julkaisusta Sanoista tekoihin - Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa (sivut 6-11).

Code of conduct - vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet

tags